Přijímací řízení SOŠ 2023

Přijímací řízení na SOŠ Březnice bude probíhat do těchto maturitních oborů:            

                       

         AGROPODNIKÁNÍ           INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE         SOCIÁLNÍ ČINNOST    

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU (pdf, xls) zde, zde

 

Přijímací řízení se koná na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a řídí se vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Informace o podmínkách a způsobu přijímání žáků ke studiu Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Rožmitálská 340, 262 72 Březnice v I. kole a dalších kolech přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

 

Přihlášky ke studiu

 

Jednotná přijímací zkouška se koná ve dvou termínech

 

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

 

Zápisový lístek

 

Odvolání proti nepřijetí

Podle § 60 odst. 19 školského zákona v platném znění je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné odvolání do tří pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy. O odvolání rozhodnet Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

 

Další kola přijímacího řízení

 

Pro školní rok 2023/2024 VOŠ a SOŠ Březnice přijímá přihlášky ke studiu pro tyto 4leté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:

41-41-M/01 Agropodnikání

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

 

Přijato bude celkem 90 uchazečů ke studiu.

                                       

                                            

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: