Projekty

"Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny"
 

https://www.msmt.cz/

      Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 č. j. MSMT- 7106/2022-1

      na základě rozhodnutí č. 0115/15/UKR_JK/2022 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2022

 

V červenci a srpnu 2022 probíhaly na naší škole 4 kurzy českého jazyka pro ukrajinské žáky ve věku od 14 do 18 let. Jednotlivé kurzy v rozsahu 80 hodin vedly zkušené lektorky. V průběhu kurzů si studenti osvojili potřebné znalosti a návyky všech jazykových dovedností (čtení, mluvení, poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, psaní).  Cílem realizovaných aktivit bylo naučit studenty základům českého jazyka, tj. pochopit strukturu české věty, proniknout do fonetiky a samostatně číst, včetně sebekontroly, naučit je poslouchat a slyšet přízvuk a délku samohlásek, pochopit pravidelnost v časování sloves, naučit je nebát se mluvit i s chybami, komunikovat s rodilými mluvčími bez ostychu, domluvit se v základních životních situacích a umět říci informace o sobě. Metody a formy využívané při realizaci kurzů a aktivit se střídaly od frontální výuky, práce ve dvojicích a skupinách, poslech textů, hudby, sledování ukázek z filmů, samostatné čtení, včetně vystoupení na veřejnosti, jazykolamy pracovní sešit a pracovní listy. Byly používány aktivizační hry – pexeso, pohádky, puzzle, zpívali české písně, seznámili se s českými reáliemi – vyprávění, filmy a samostatné zpracování materiálu. V průběhu kurzu proběhly i exkurze, výlety se samostatnou komunikací s rodilými mluvčími při zajišťování potřeb (jízdenky, vstupenky, slevy). V závěru kurzu studenti zpracovali závěrečný test.

Všechny realizované kurzy  byly financovány z poskytnuté dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 rozhodnutí č. 0115/15/UKR_JK/2022. Pro všechny účastníky byl kurz zdarma.

Počáteční úroveň studentů byla v různých jazykových dovednostech různá (mezi A0-A1). Během kurzů si studenti osvojili potřebné znalosti a návyky všech jazykových dovedností (čtení, mluvení, poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, psaní) minimálně na úrovni A1 (někteří s přesahem do A2).

 

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: