Projekty

Projekt ”Podpora odborného vzdělávání na VOŠ a SOŠ Březnice - šablony II„
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání na VOŠ a SOŠ Březnice - šablony II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016283

Zkrácený název projektu: Šablony pro VOŠ a SOŠ Březnice II

Realizace projektu: 1.10.2019 až 30.9.2021 (24 měsíců)

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakulikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce
s veřejností. 

 

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: