Sociální práce

Stáhnout přihlášku

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE

 

 

Tříleté studium v denní či kombinované formě pro maturanty, zakončené absolutoriem.

Absolutorium studenti skládají:

 

Absolvent získává titul DiS. (diplomovaný specialista).

Vzdělávací program využívá kreditní systém – je ohodnocen 180 kredity.

Mezi hlavní odborné předměty patří: sociální politika, právo, psychologie, metody sociální práce, pedagogika a sociální pedagogika, jeden cizí jazyk, sociální komunikace.  Součástí studia je velký podíl odborné praxe ve 2. a 3. ročníku.

 

Obor poskytuje vyšší vzdělání potřebné pro výkon činností  ve všech oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.

Absolventi samostatně zajišťují výkon specializovaných agend a sociální práce v různých typech zařízení pro rodiny, děti a mládež, zdravotně postižené, seniory, rizikové skupiny, národnostní menšiny aj. Uplatní se v sociálních oblastech školství, zdravotnictví, sociální oblasti v resortu ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti i ministerstva práce a sociálních věcí, v nestátních neziskových organizacích s humanitárním nebo charitativním posláním  i v oblasti státní správy a samosprávy.

 

 

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: