Sociální práce

Stáhnout přihlášku

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE

 

 

Tříleté studium v denní či kombinované formě pro maturanty, zakončené absolutoriem.

Absolutorium studenti skládají:

 

Absolvent získává titul DiS. (diplomovaný specialista).

Vzdělávací program využívá kreditní systém – je ohodnocen 180 kredity.

Mezi hlavní odborné předměty patří: sociální politika, právo, psychologie, metody sociální práce, pedagogika a sociální pedagogika, jeden cizí jazyk, sociální komunikace.  Součástí studia je velký podíl odborné praxe ve všech ročnících studia.

 

Obor poskytuje vyšší vzdělání potřebné pro výkon činností  ve všech oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.

Absolventi samostatně zajišťují výkon specializovaných agend a sociální práce v různých typech zařízení pro rodiny, děti a mládež, zdravotně postižené, seniory, rizikové skupiny, národnostní menšiny aj. Uplatní se v sociálních oblastech školství, zdravotnictví, sociální oblasti v resortu ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti i ministerstva práce a sociálních věcí, v nestátních neziskových organizacích s humanitárním nebo charitativním posláním  i v oblasti státní správy a samosprávy.

 

 

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: