Výuka kombinovaného studia

Organizace výuky kombinovaného studia:

Výuka kombinované formy studia probíhá formou konzultací 6x za semestr v pátek (8:00 - cca 17:00) a v sobotu  (8:00 - cca 14:30)

a 1x za semestr bloková výuka (pondělí - sobota 8:00 - cca 17:00).

 

Školné VOŠ:

Školné je vybíráno, dle  § 14 Výše úplaty Vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání v platném znění, ve výši 3 000 Kč za školní rok, splatné ve dvou splátkách (1 500 Kč v září a v únoru). 

 

Školné za letní období školního roku 2022/2023 je splatné do 15. 2. 2023.
 

 

Termíny výuky zimního období šk. roku 2022/2023   zde

Termíny výuky letního období šk. roku 2022/2023  zde

 

Rozvrh hodin zimního období šk roku 2022/2023

1. konzultace 

2. konzultace

3. konzultace

4. konzultace

5. konzultace

6. konzultace

7. konzultace

 

Rozvrh hodin letního období šk. roku 2022/2023 

1. konzultace

2. konzultace

3. konzultace

4. konzultace

5. konzultace

6. konzultace

7. konzultace

 

 

 

 

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: