Výuka kombinovaného studia

Organizace výuky kombinovaného studia:

Výuka kombinované formy studia probíhá formou konzultací 7x za semestr v pátek (8:00 - cca 17:00) a v sobotu  (8:00 - cca 14:30)

a 1x za semestr bloková výuka (úterý - sobota 8:00 - cca 17:00).

 

Školné VOŠ:

Školné je vybíráno, dle  § 14 Výše úplaty Vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání v platném znění, ve výši 3 000 Kč za školní rok, splatné ve dvou splátkách (1 500 Kč v září a v únoru). 

 

Školné za letní období je splatné nejpozději do 15. února 2024.

 

Termíny výuky zimního období šk. roku 2023/2024:

1. konzultace     22. - 23. 9. 2023

2. konzultace     6. - 7. 10. 2023

3. konzultace     17. - 19. 10. 2023 (bloková výuka 3. ročníku), 20. - 21. 10. 2023 (výuka všech ročníků)

4. konzultace     7. - 9. 11. 2023 (bloková výuka 2. ročníku), 10. - 11. 11. 2023 (výuka všech ročníků)

5. konzultace     24. - 25. 2023

6. konzultace     12. - 14. 12. 2023 (bloková výuka 1. ročníku), 15. - 16. 2023 (výuka všech ročníků)

7. konzultace     5. - 6. 1. 2024

 

Rozvrh hodin zimního období školního roku 2023/2024

1. konzultace 

2. konzultace

3. konzultace

4. konzultace

5. konzultace

6. konzultace

7. konzultace

 

Termíny výuky letního období šk. roku 2023/2024:

1. konzultace     9. - 10. 2. 2024

2. konzultace     20. - 22. 2. 2024 (bloková výuka 3. ročníku), 23. - 24. 2. 2024 (výuka všech ročníků)

3. konzultace     12. - 14. 3. 2024 (bloková výuka 2. ročníku), 15. - 16. 3. 2024 (výuka všech ročníků)

4. konzultace     5. - 6. 4. 2024

5. konzultace     16. - 18. 4. 2024 (bloková výuka 1. ročniku), 19. - 20. 4. 2024 (výuka všech ročníků)

6. konzultace     3. - 4. 5. 2024

7. konzultace     17. - 18. 5. 2024

 

Rozvrh hodin letního období školního roku 2023/2024

1. konzultace

2. konzultace

3. konzultace

4. konzultace

5. konzultace

6. konzultace

7. konzultace

 

 

 

 

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: