Besedy, přednášky, semináře

Já jako součást třídního kolektivu

Vážíte si sebe samých? Necháváte s sebou manipulovat? Nesete odpovědnost za své jednání? Na to všechno si žáci střední odborné školy zkoušeli odpovědět.

Ve dnech 6. 9. a 18. 9. 2019 proběhly na naší škole VOŠ a SOŠ Březnice přednášky v rámci prevence rizikového chování. Lektorkou byla paní PhDr. at Mgr. Eva Burdová, MBA a téma přednášky bylo „Já jako součást kolektivu - prevence šikany". Šlo hlavně o percepci sebe samotného, abychom pochopili a vážili si sebe samých a nenechali sebou manipulovat, abychom byli schopni nést odpovědnost za své jednání a v neposlední řadě jsme se dozvěděli, jak takovým situacím předcházet. Začáteční aktivitou bylo napsat na papír pár bodů o nás, o tom, co nás naplňuje a těší, co vlastně znamená „já“, ale také o našich obavách. Dále jsme měli vytvořit graf našich obav a radostí. Společně jsme o tom diskutovali a sdělovali si své pocity. Paní Burdová nám promítla prezentaci, při které jsme si měli uvědomit, kým jsme, jací jsme, co máme na sobě rádi, čeho si vážíme, atd. Poté jsme se rozdělili do menších skupinek a měli jsme za úkol vypracovat, jaký jsme třídní kolektiv. Otázky, na které jsme museli odpovědět, byly následující: V čem jsme dobří? Co přinášíme našemu třídnímu kolektivu? Co děláme jako skupina pro náš třídní kolektiv? Přednáška se nám všem velice líbila, byla naučná a nutila nás přemýšlet nad námi samotnými.

 

Klára Matyášova a Markéta Bernášková, 3. AS

 

07. 10. 2019    13:14
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: