Besedy, přednášky, semináře

Přednáška Primagra: Zpracování půdy, využití minimalizačních a půdoochranných technologií a precizního zemědělství

Při dnešní přednášce nás pan Ing. Petr Pšenička, PhD. seznámil s podnikem Kladrubská, a. s.

Dozvěděli jsme se, čím se podnik zabývá a jaké jsou jeho hlavní činnosti. Představil nám také mnoho způsobů založení porostu a zpracování půdy, dále využití minimalizační a půdoochranné technologie v praxi. Závěrem nám objasnil princip precizního zemědělství.

Při popisu jednotlivých strojů a pracovních operací nám odpovídal na řadu dotazů. Ukázal nám i ekonomické srovnání minimalizačního a klasického způsobu založení porostu, kde minimalizační způsob vyšel o mnoho lépe než způsob klasický. Byly tam menší náklady na pohonné hmoty, zaměstnance, ale i menší energetická náročnost.

Při užívání půdoochranných technologií pro zpracování půdy nám popsal důsledky větrné i vodní eroze a uvedl způsob, jak jí co nejvíce zabránit správným zpracováním půdy. Dále nám vysvětlil, jaké jsou výhody setí do mulče i do nezpracované půdy a jaké mají výhody vymrzající a nevymrzající meziplodiny.

Při popisu precizního zemědělství nám objasnil, jak se tvoří výnosové a aplikační mapy, které se využívají pro následné variabilní hnojení. Výhodou je, že máme možnost upravit dávku hnojiva na částech pozemku s vysokým nebo nízkým výnosovým potenciálem. Tím se šetří náklady na hnojivo i osivo, je-li toho využíváno u variabilního setí. Základem pro aplikační mapy jsou výnosové mapy vytvořené sklízecí mlátičkou nebo snímky z družice, anebo dokonce snímky z dronu, popř. snímky speciálních senzorů připevněných na traktoru.

Závěrem by se dalo říci, že tyto odborné přednášky přinášejí mnoho praktických informací nejen pro studium a následnou maturitu, ale i pro vlastní praxi. Byl jsem moc rád, že jsem se mohl zúčastnit a rozšířil své povědomí o dalších způsobech zpracování půdy. Doufám, že společnost Primagra, pořádající tyto přednášky, je bude provozovat i nadále a já budu mít možnost zúčastnit se dalších, neboť jsou velice užitečné.

 

Jakub Honeš, 4. ročník oboru agropodnikání, VOŠ a SOŠ Březnice

15. 03. 2024    08:34
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: