Besedy, přednášky, semináře

Beseda o Karlu Čapkovi

Dne 20.4 2016 jsme se krátce před 12. hodinou přesunuli do auly naší školy. Právě v tento den pro nás byla naplánována přednáška o Karlu Čapkovi.

Do historie naší země s bratry Čapkovými 

Dne 20.4 2016 jsme se krátce před 12. hodinou přesunuli do auly naší školy. Právě v tento den pro nás byla naplánována přednáška o Karlu Čapkovi. Celá síla všech studentů se nahrnula do místnosti a zaujala svá místa. Menší zdržení našich přednášejících, které způsobila dálniční kolona, se naši učitelé snažili zachránit tím, že na projektoru spustili jedno z děl Karla Čapka – Dášenka, čili život štěněte. Z davu, jež za přednášku zaplatil peníze, se ozývaly hlasy, chtějící svých 30 korun zpět.  Tohle si prý můžou pustit doma a zadarmo! Netrvalo však dlouho a námi očekávaní přednášející dorazili.

Dav studentů pomalu utichal a dvě lektorky si připravili své kompletní vybavení. Následovala zkouška mikrofonu a po chvíli vše započalo. Z počátku jsme byli seznámeni se životem Karla Čapka včetně jeho rodiny a místy, kde žil v průběhu celého života. Dozvěděli jsme se také, jak probíhalo jeho studium a že jeho otec si přál, aby byl lékařem jako byl on sám. Po tomto úvodu jsme byli pomalu seznámeni s jeho dílem. Zmíněné knihy byly například Devatero pohádek Bratří Čapků a Povídky z jedné a druhé kapsy, jež jsou svým způsobem takovými krátkými detektivními příběhy. Z knihy Devatero pohádek jsme byli blíže seznámeni s pohádkou o Lotrandovi, synu loupežníka, co musel po smrti svého otce opustit studium a převzít otěže jeho řemesla. V knize Povídky z jedné a druhé kapsy byla vybrána povídka Modrá Chryzantéma, která vypráví o vzácné květině, kterou utrhla bláznivá dívka Klára. Největším problémem je to, že děvče neumí mluvit a jediné, čeho je schopno, je vydávat nesrozumitelné zvuky. Proto nikdo není schopen zjistit, kde vzácnou chryzantému nalezla.

Další část přednášky se zaměřila na život a společnou tvorbu bratří Čapků. Karel studoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze a spolu s bratrem Josefem pojmenovali v knize R.U.R umělou inteligenci slovem robot, které se celosvětově používá dodnes. Prvním zaměstnavatelem Karla Čapka se stal hrabě Lažanský, který ho najal jako domácího učitele pro svého syna. Tato práce ho příliš nenaplňovala, a tak se vrátil do zpět Prahy. Tam objevil svůj značný talent pro novinařinu, kterou uplatnil v Lidových novinách, kde pracoval společně s bratrem. Po čase si v Praze společně zakoupili vilu. Důležitou roli v životě Karla Čapka sehrála jeho velká láska – herečka a spisovatelka Olga Scheinpflugová, se kterou se později oženil. Její zásluhou nám zde na Karla Čapka zůstala krásná a nevšední vzpomínka. Ke konci přednášky byla zmíněna skupina kulturních a politických osobností, která se scházela každý pátek (Pátečníci) v letním sídle prezidenta v Lánech. Členy tohoto uskupení byly významné osobnosti tehdejší doby jako např. Fráňa Šrámek, Eduard Bass, Karel Poláček, Vladislav Vančura či náš prezident T. G. Masaryk. V souvislosti s Pátečníky bylo zmíněno Čapkovo dílo, Hovory s T.G.M – kniha rozhovorů Karla Čapka s tehdejším prezidentem. Na sklonku života byl Karel Čapek negativně ovlivněn přicházející nacistickou propagandou, se kterou nesouhlasil, a to značně podlomilojeho již tak značně chatrné zdraví. Skonal 25.12 1938 na oboustranný zápal plic. Přednáška byla velice zajímavá, a rozhodně byla přínosem pro všechny studenty. Za tuto mimořádnou akci vděčíme Mgr. Hruškové a Mgr. Houzimové, kterým patří náš velký dík.

Matěj Buriánek (4. AV)

22. 10. 2016    11:23
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: