Besedy, přednášky, semináře

S odborníkem o ochraně rostlin

Bylo zajímavé zjistit, jaký dopad můžou mít postřiky na životní prostředí a podzemní vody.

 

Žáci oboru agropodnikání z VOŠ a SOŠ Březnice se zúčastnili přednášky zaměřené na ochranu rostlin. A jak by ji zhodnotili?
Přednáška z ochrany rostlin byla poměrně zajímavá. Pan Ing. Jiří Špaňhel z České rostlinolékařské společnosti nám předal informace nejen o různých přípravcích na ochranu rostlin a jejich použití, ale také o různých rostlinách a způsobu jejich pěstování. Nedílnou součástí přednášky bylo také "lehké" školení o bezpečnosti práce s přípravky a také o mechanizaci, s kterou se ochrana rostlin provádí. Bylo zajímavé zjistit, jaký dopad můžou mít postřiky na životní prostředí a podzemní vody, jaké technologie používají v jiných částech světa a jaké ochranné pomůcky bychom měli používat. Z mechanizace nás nejvíce zaujal samojízdný postřikovač Amazone pantera s karbonovými rameny v černé barvě. Dozvěděli jsme se, jaké jsou rozdíly mezi malými a velkými postřikovači a také, co jsou rosiče. Ukázal nám tabulku se třemi stupni osvědčení o odborné způsobilosti nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Přednáška byla zajímavá a poučná. Jsme rádi, že jsme se dozvěděli něco nového, co jsme ze své praxe ještě neznali. Pan Špaňhel nám přišel sympatický a milý a jeho způsob přednášení nás bavil.

 

Kuba Honeš a Vláďa Frýdl , žáci 2. AV oboru agropodnikání VOŠ a SOŠ Březnice

08. 12. 2021    14:56
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: