Besedy, přednášky, semináře

Stav zemědělské půdy v České republice

Distanční výuka oboru agropodnikání byla obohacena webinářem.

 

V pondělí 22. března se žáci VOŠ a SOŠ Březnice zúčastnili dalšího webináře, tentokrát na téma „Stav zemědělské půdy v České republice“. Velice zajímavou přednášku s prezentací si připravil Jan Vopravil, vedoucí oddělení pedologie a ochrany půdy, z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. A jak ji hodnotili někteří naši žáci?

 

Přednáška mi přišla zajímavá, plná zajímavostí o tom, v jakém stavu je vlastně naše půda, co děláme pro to, aby naše půda byla v dobrém stavu, a co děláme špatně, a taky spoustu obecných informací o půdě a jejích vlastnostech. Přednášející uměl problematiku dobře podat a doplnit o celou řadu zkušeností z praxe. Celkově to bylo fajn a líbilo se mi to. Jiří Šach (3.AS)
                                                                                                                                 

 

Seminář na téma Stav půdy v České republice mě zaujal hlavně svým zaměřením na současné ekologické problémy. Dozvěděli jsme se mnoho informací o vlivu přírodních procesů na půdu, ale i o vlivu zemědělské techniky a o administrativě. A naše nové znalosti prověřila soutěž o ceny. Aneta Luhanová (3.AS)

 

Seminář se mi líbil, byl zajímavý v tom, jak moc půdu ovlivňuje vodní eroze. Dozvěděli jsme se, která půda zadržuje víc vody. Byl zajímavý, mohli jsme pokládat i dotazy, na které nám přednášející odpovídal. Štěpánka Brychtová (3.AS)

 

 

Webinář mě zaujal. Dozvěděla jsem se spoustu nových věcí. Ráda bych se do budoucna zúčastnila i dalších  webinářů, jejichž tématem by mohla být třeba hospodářská zvířata. Lenka Štochlová (3.AS)
                                                                                                                  

 

Seminář byl velmi zdařilý a poučný. Dozvěděli jsme se velmi zajímavé informace. Ze sebe mohu říci, že bych uvítal další takový webinář. Nejlepší jsou na konci ty testy, na kterých si ověříme, jestli jsme dávali pozor. Tyhle přednášky jsou velmi poučné a baví mě. Tomáš Buzický (3.AS)                                                               
                                                                                                                      

Ing. M. Rolniková

učitelka odborných předmětů oboru agropodnikání

26. 03. 2021    16:32
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: