Besedy, přednášky, semináře

Výživa a krmení zvířat ve VOŠ a SOŠ Březnice

Dne 30. ledna se uskutečnila v naší škole, VOŠ a SOŠ Březnice, další z přednášek od firmy Primagra Milín, a. s.

V první části přednášky jsme získali informace o výrobě a skladování krmných směsí. Mezi další podnikatelské činnosti firmy patří také laboratorní práce, prodej obilovin, osiv, luskovin a olejnin. Na to navazuje jejich skladováni a ošetření. Celková skladovací kapacita je 370 240 tun. Směsi vyrábí podle technologických doporučení pro jednotlivé druhy, hybridy nebo plemena a také podle požadavků zákazníka. Pracují jen s prověřenými surovinami.

V druhé části jsme se seznámili s principy sestavení dobré receptury krmných směsí. Receptura je předpis, který určuje procentuální zastoupení komponentů (=surovin). Sestavení takové receptury probíhá v programu zvaném Bestmix, který je sestaven na základě uživatelsky zadaných parametrů. Směsi vysoké kvality jsou významné pro dosažení nejlepších ekonomických výsledků produkce. Welfare vykrmovaných zvířat je zde také zohledněn.

Přednáška se mi dost líbila a myslím si, že i ostatním ročníkům. Jsme rádi, že se můžeme něco dozvědět nejen ve škole, kde probíráme především teorii, ale i z praxe. Zajímavé byly i ukázky vzorků některých krmiv, na které jsme se mohli podívat.

 

Kateřina Ouborná, 3. ročník oboru Agropodnikání

14. 02. 2024    13:14
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: