Besedy, přednášky, semináře

Agresivní klient už nás nepřekvapí

Dne 13. 4. 2016 se na VOŠ a SOŠ v Březnici uskutečnila dvouhodinová přednáška na téma „Jak zvládnout agresivního klienta v soc. práci“. S touto problematikou nás přijeli seznámit pracovníci z občanského sdružení Tilius v Příbrami, které se zabývá výcvikem sebeobrany aj. Přednášky se zúčastnili žáci 4. ročníku SOŠ oboru Sociální činnost a studenti a studentky 1. - 3. ročník VOŠ oboru Sociální práce.

První část přednášky byla teoretická, kdy jsme byli seznámeni s důležitostí prevence konfliktů a rizikových situací nejen s klientem v sociální práci, ale i v běžném každodenním životě každého z nás. V této části nám také bylo podrobně vysvětleno, co je nutná obrana, jaké jsou právní aspekty obrany, jaké druhy zbraní na svou obranu lze použít a také co vše může použít klient jako zbraň při agresivním osobním jednání na úřadě nebo v sociálním zařízení nebo v domácím prostředí a na co si tudíž dát pozor.

V druhé části přednášky jsme se aktivně zapojili do tvorby krizových modelových situací a jejich řešení. Rozdělili jsme se do pěti skupin po deseti lidech. Každá skupina měla za úkol vymyslet potencionální krizovou situaci a jak jí předejít a také jak ji řešit.

Přednáška byla doplněna přehlednou prezentací, praktickými ukázkami a zábavným přednesem lektorů. Přednáška byla poutavá a jsme rádi, že jsme se jí mohli zúčastnit, protože získané informace určitě upotřebíme v naší budoucí sociální práci.

            

              Studenti 1.VS, obor Sociální práce a Mgr. J. Janků

21. 09. 2016    20:45
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: