Besedy, přednášky, semináře

Beseda o komunismu

V rámci akce Jeden svět na školách - Světy bezpráví se uskutečnila beseda pro 3. a 4. ročníky.

V rámci akce Jeden svět na školách - Příběhy bezpráví jsme pro studenty 3. a 4. ročníků uspořádali promítání filmů o komunismu s následnou besedou. Jednalo se o krátké filmy U nás pomáhaly tanky, Deset bodů, Ticho a Filmový týdeník 1968. Jejich prostřednictvím mohli naši studenti lépe pochopit, jak vypadala situace v Československu v roce 1968 a jak byla nakonec v srpnu nešťastně vyřešena "pomáhajícími" tanky Varšavské smlouvy.

Po promítání nás čekal zlatý hřeb onoho dopoledne, tedy beseda s pamětníkem. Původně jsme měli domluvenou paní Janu Mindlovou, bývalou členku Pražského filmového orchestru, jejíž rodina byla za komunismu těžce perzekvována. Ta se ovšem nakonec kvůli počasí a náročné cestě nemohla dostavit, a proto jsme museli narychlo hledat náhradníka. Podařilo se nám přemluvit velmi ochotného pana PhDr. Jaroslava Kozlíka z Březnice, který se vzdal naplánované práce v příbramském archivu a přišel našim studentům povykládat o tom, jak vypadal rok 1968 v Březnici i všeobecně o svém zajímavém životě. Zbyla i trocha času na dotazy, čehož někteří studenti využili a ptali se pana Kozlíka např. na jeho názor na upálení Jana Palacha či na roli československé armády během srpnové okupace.

Tímto bychom chtěli panu PhDr. Kozlíkovi poděkovat za jeho ochotu přijít k nám do školy vyprávět, ačkoli se o celé akci dozvěděl asi hodinu předem. Budeme rádi za další spolupráci, protože slova pamětníka jsou vždy nějak pádnější než slova učitele. V dnešní době je navíc opravdu zásadní učit se o tom, co nám přinesla nedávná historie, o totalitních režimech, kterými si naše země musela projít. Nebezpečí, že jim budeme čelit i v budoucnu, je totiž stále veliké. Jak se v takové situaci zachováme? Se znalostí historie jistě zodpovědněji než bez ní...

23. 11. 2015    19:27
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: