Besedy, přednášky, semináře

Portál farmáře

Přednáška „Portál FARMÁŘE na eagri.cz" na VOŠ a SOŠ v Březnice

Dne 15. února 2018 se žáci oboru Agropodnikání naší školy  zúčastnili v rámci projektu „Zkvalitnění výuky na VOŠ a SOŠ Březnice – šablony“ přednášky Ing. Šamsové, metodického poradce ÚZEI.  Tématem přednášky byl Portál FARMÁŘE na eagri.cz". Přednášející nás seznámila s uvedenou problematikou s  využitím připravené prezentace a praktickými odkazy na registrovaného a přihlášeného uživatele uvedeného portálu.

Hlavním cílem bylo seznámit žáky s Portálem farmáře,  vysvětlením základních zobrazení při použití programu Registr půdy a ovládáním zobrazovacích součástí tohoto registru. Dále potom tiskem map a důležitých informací, protierozním opatřením na konkrétních pozemcích v návaznosti na uvedený registr půdy. Neopomněla také seznámit žáky s používáním Integrovaného registru zvířat.

V závěru přednášky byl vysvětlen  systém podávání elektronické žádosti v rámci národních dotačních programů a programů EU na Portálu farmáře  SZIF.

Jsem přesvědčen, že si žáci odnesli přinejmenším několik základních vstupních poznatků důležitých pro každého podnikajícího farmáře, které budou moci v budoucnu dále využívat a především rozvíjet.

 

Ing. L. Pivoňka

VOŠ a SOŠ Březnice

 

 

 

 

                                     

 

                                                                                                                     

16. 02. 2018    11:24
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: