Besedy, přednášky, semináře

Pracovnice Úřadu práce Příbram besedovaly se studenty VOŠ a SOŠ Březnice

V rámci kariérního poradenství pro studenty naší školy pravidelně organizujeme pro maturitní ročníky SOŠ a 3. ročníky VOŠ besedu s pracovnicemi krajské pobočky Úřadu práce Příbram Mgr. E. Melicharovou a Bc. D. Huškovou.

Studenti mají možnost získat základní informace o uplatnění na trhu práce po ukončení studia, pokud nevyužijí možnost dalšího vzdělávání na některé VOŠ nebo VŠ.

V rámci besedy jsou studenti  seznámeni například - kdy a jakým způsobem se registrovat na ÚP, jaké služby ÚP poskytuje, na jakých portálech lze najít informace o pracovních místech, jaké  možnosti mají v rámci práce v zahraničí přes tzv. EURES a také kdy jsou povinni si platit zdravotní pojištění, aby jim nevznikal nedoplatek a penále atd.

Touto besedou byl studentům SOŠ i VOŠ zprostředkován přístup k informacím pro případný přechod ze školy do pracovního procesu.

                                                   Mgr. Jana Horníková

21. 09. 2016    20:42
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: