Besedy, přednášky, semináře

Jak řídit zemědělský podnik?

Dne 20. března 2024 se uskutečnila v prostorách naší školy VOš a SOŠ Březnice další z přednášek od společnosti Primagra Milín, a.s. Tentokrát byla zaměřena na téma řízení zemědělského podniku, konkrétně se jednalo o společnost Kladrubská, a.s.

Dozvěděli jsme se, že hospodaří na 4 500 ha pozemků, vlastní 590 ha trvalých travních porostů a o vše se stará přibližně stovka zaměstnanců. Předseda představenstva Kladrubská, a.s. Ing. Richter představil nejdříve společnost. 

Rostlinná výroba se zaměřuje především na obiloviny, řepku ozimou a výrobu krmiv. Dalším předmětem činnosti je provoz bioplynové stanice.

Dozvěděli jsme se spoustu věcí o vedení podniku a byla nám ukázána i ekonomická data společnosti. Pan Ing. Richter hovořil také o tom, že v takhle velkém podniku je třeba, aby zde působil kompetentní člověk s perfektními zkušenostmi a znalostmi o živočišné výrobě, o polích a jejich získávání. Přiblížil nám systém odměňování zaměstnanců, z jakých dotačních titulů čerpá společnost peněžní prostředky. Důležitou součástí zemědělského podniku jsou pracovníci v oblasti informačních technologií. Podnik využívá pro sledování své ekonomické stránky řadu různých programů. Ze svých zkušeností nám říkal, že se v dnešní době bez znalosti excelu neobejdeme.

Přednášky se zúčastnili žáci třídy 2. AA, 3. AV a 4. AV.

 

Ouborná Kateřina, Burdová Julie, Cígnerová Nikola, žákyně 3. AV, obor Agropodnikání

17. 04. 2024    13:19
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: