Besedy, přednášky, semináře

PREVENCE NENÍ NIKDY DOST!

Začátkem prosince minulého roku na naší škole proběhly dvě přednášky v rámci prevence rizikového chování.

Vzhledem k tomu, že 1. prosince je Světový den boje proti AIDS, byla první z nich zaměřena na prevenci pohlavně přenosných chorob. Přednáška byla realizována Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště České Budějovice a její název byl HOP – Hravě o pohlavních chorobách. Žáci byli zábavnou formou informování o možných rizicích a poučeni o tom, jak se zodpovědně chovat. Beseda byla prokládána soutěžemi, a tak se s chutí všichni žáci aktivně zapojili.  Druhá z přednášek byla, vzhledem k blížícím se prosincovým událostem jako jsou Mikuláš, Vánoce a Silvestr, zaměřena na bezpečnou manipulaci se zábavní pyrotechnikou. Žáci byli seznámeni s volně prodejnými a snadno dostupnými druhy této pyrotechniky, s vlastnostmi těchto výbušnin a s možnými riziky. Byly jim promítnuty obrázky následků, kdy bezpečnost manipulace nebyla dodržena, a také autentické videozáběry, které znázorňovaly nebezpečnou manipulaci a následné smrtelné zranění. Přednášku realizovalo Výcvikové a vzdělávací centrum Tilius.

Doufejme, že obě přednášky zapůsobily na naše žáky tak, že v budoucnu budou přistupovat ke svému jednání a životu zodpovědně a uvážlivě, aby co možná nejvíce předcházeli problémům a rizikům.

Mgr. Zuzana Kocíková

19. 01. 2017    12:16
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: