Besedy, přednášky, semináře

Přednášky na SOŠ Březnice

Bezpečnost na internetu a právní vědomí

 

V pondělí 3. 12. 2018 se na naší škole VOŠ a SOŠ Březnice uskutečnila přednáška o kyberšikaně a bezpečnosti na internetu a na sociálních sítích. Paní Jana nám popisovala různé druhy šikany a kyberšikany. Spousta z nás byla překvapena, šikana probíhá třeba i v práci, a to takovým způsobem, že podřízený šikanuje nadřízeného. Po tomto tématu jsme dále probírali bezpečnost na internetu. Dozvěděli jsme se, jak můžeme rozeznat podvodné emaily a jak se na internetu chovat.

 Druhá přednáška se konala ve čtvrtek 6. 12. 2018. Byla zaměřena na právo a právní vědomí. S paní Evou jsme si dvě hodiny povídali o postizích, které nás mohou čekat. Podle předložených fotografií jsme zkoušeli poznat, o jakého člověka se jedná. Jestli je to vrah, pedofil nebo jestli je to doktor, advokát a podobně. Některé informace pro nás byly úplně nové, některé jsme znali z nižších ročníků.

Obě přednášky byly určeny pro všechny středoškoláky naší školy a byly financovány Středočeským krajem. Touto cestou bych chtěla poděkovat oběma přednášejícím a uvítala bych další takto skvělé akce.

Natálie Šedivá

(žákyně 2.ročníku oboru informační technologie)

 

 

10. 12. 2018    11:56
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: