Besedy, přednášky, semináře

Rostlinolékařství

„Lékař léčí člověka, zvěrolékař léčí zvíře a rostlinolékař léčí rostliny.“

                    Česká společnost rostlinolékařská

    Dne 14. 2. 2017 se konala na naší škole přednáška na téma rostlinolékařství. Mottem přednášky bylo:
„Lékař léčí člověka, zvěrolékař léčí zvíře a rostlinolékař léčí rostliny.“ Bylo to velmi zajímavé. Seznámili jsme se především s historií a současností rostlinolékařství. Tento obor se totiž zabývá nejen likvidací plevelů, škůdců a chorob v kulturních plodinách, ale také péčí o veřejnou zeleň a kontrolou nezávadnosti dřevěných obalových materiálů (palet). Dozvěděli jsme se, že rostlinolékař má uplatnění v mnoha profesích, například jako agronom specialista, výzkumník, technik, laborant, obchodní zástupce pro prodej přípravků na ochranu rostlin.
    Všechny překvapilo také zjištění, že v roce 1950 na jednoho zemědělce připadalo deset obyvatel, v roce 2003 se stav navýšil na sto třicet. Od roku 1990 jsme navíc přišli o 25 % orné půdy. Je zřejmé, že pro zastavení tohoto nepříznivého trendu bude třeba do zemědělství získat nové mladé odborníky, tedy i rostlinolékaře.
Jsme přesvědčeni, že tato přednáška byla přínosná nejen pro uchazeče o tento obor. Žáci ocenili zejména tu skutečnost, že byla vhodně doplněna o praktické zkušenosti přednášejících z daného oboru, které mohou dále využít ve studiu i budoucím povolání.                                                                     

 David Sýkora a Hedvika Tuháčková,4.AV

15. 02. 2017    13:28
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: