Soutěže

Soutěž „Finanční gramotnost“

K úspěšnému umístění blahopřejeme.

Soutěž „Finanční gramotnost“

V letošním školním roce se opět žáci naší školy zúčastnili školního kola celostátní soutěže „Finanční gramotnost“. Tuto soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a společnost COFET, a. s.

Soutěž má nejen ověřit znalosti žáků týkající se financí, ale i rozšířit jejich vědomosti o základních principech financí, funkcích peněz, druzích plateb, hospodaření domácností, bank, finančních produktech apod. Jejím hlavním cílem je připravit žáky do života, aby se naučili s penězi správně hospodařit a zbytečně se nezadlužovali. Dále uměli řešit problematiku správy rodinného, osobního i podnikatelského rozpočtu.

V neposlední řadě by se žáci měli naučit pohybovat ve stále se rozšiřující nabídce finančních produktů a služeb.

Žáci soutěžili v III. kategorii, která je určena pro střední školy. Soutěž probíhá přes internet formou testu. O správném výsledku testu rozhodují správné odpovědi a rychlost jejich vyplnění.

Školního kola se zúčastnili žáci a žákyně všech oborů 2., 3. a 4. ročníku střední odborné školy školy. Na prvním místě se umístila Adéla Podskalská – 3. ročník oboru agropodnikání, na druhém Jan Kopecký – 3. ročník oboru výpočetní technika a na třetím místě Radim Prokš – 4. ročník oboru výpočetní technika.

Tito studenti vytvořili tříčlenný tým, který naši školu reprezentoval v okresním kole soutěže, kde se výše jmenovaní žáci umístili na třetím místě.

K úspěšnému umístění blahopřejeme.

Ing. Jaroslava Hájková

04. 03. 2020    10:29
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: