Soutěže

Celostátní soutěž v oboru IT České Budějovice

Soutěž České Budějovice

Dne 23. 10.2015 se zúčastnili žáci naší školy soutěží na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Přihlášeni jsme byli do dvou kategorií.

Kategorie IT – Osobní počítače a datové sítě, kde se zúčastnili dva soutěžící – Josef Brilla a Martin Konhefr. V této soutěži se zúčastnilo 10 soutěžících. Soutěžící měli za úkol nainstalovat PC s WIN10 a provést úvodní konfiguraci (rozdělit disk na dvě části a naformátovat, vytvořit dalšího uživatele), zapojit datovou zásuvku a vyrobit patch kabel, nakonfigurovat PC do sítě (podle zadání vypočítat IP adresu pro síť, z dvojkové soustavy vypočítat masku a IP adresu PC), konfigurace a připojení k WI-FI síti, vyplnit vědomostní kvíz z oblasti IT. Po uplynutí časového limitu komise provedla hodnocení. V této kategorii se z našich soutěžících nejlépe umístil na 6. místě Josef Brilla. Rozdíl mezi první soutěžícím a naším byl 6 minut, kde rozdíl ve 4. a 5. místě byl 1 sekundu.

Kategorie elektronika – návrh a tvorba webových stránek se zúčastnili 3 zástupci školy. Salim Mayaleh, Petr Veselý a Stanislav Máša. Soutěžící měli za úkol vytvořit webové stránky z dodaných obrázků a textů. K dispozici měli Notepad a Fotoshop ve staré verzi. Na tvorbu webových stránek měli 150 minut. Této soutěže se zúčastnilo 13 soutěžících. Po skončení soutěže porota vyhodnotila jednotlivé webové stránky. Z našich se nejlépe umístil Stanislav Máša na 4 místě.

16. 12. 2015    13:36
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: