Aktuality

Výsledky 3. kola přijímacího řízení SOŠ Březnice

Ředitelka Vyšší odborné školy a Středni odborné školy, Březnice, Rožmitálská 340 zveřeňuje v souladu s § 60j zákona č. 561/2004 Sb. a s vyhláškou č. 422/2023 Sb. výsledky 3. kola přijímacího řízení na SOŠ Březnice do níže uvedených oborů vzdělání:

 

Agropodnikání

 

Informační technologie

 

Sociální činnost

 

Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání. 

Nepřijatí uchazeči mohou kontaktovat odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje (maha@kr-s.cz; syrovy@kr-s.cz) ohledně dalšího postupu. 

 

 

 

 

 

03. 07. 2024    09:36
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: