VOŠ a SOŠ Březnice pořádala od listopadu 2020 do března 2021 Kurz pro výkon obecných zemědělských činností, který byl zakončen závěrečnými zkouškami (z důvodu epidemiologických opatření) až 22. května 2021.  

Dvanáct přihlášených účastníků absolvovalo v podzimním období roku 2020 a v předjaří roku 2021 celkem 120 hodin přednášek. Zbývající část do celkového počtu 300 hodin činilo samostudium a praxe vykonávaná na zvolených farmách. Studenti písemně zpracovali absolventský projekt, který řešil nejčastěji problematiku zemědělských farem. Tento projekt obhajovali všichni při závěrečných zkouškách, jejichž součástí byl i závěrečný písemný test z odborných předmětů.

S ohledem na epidemiologickou situaci se poprvé v historii konal kurz distanční formou. Nicméně veškeré učivo bylo probráno a úkoly splněny.

Všichni posluchači v závěrečném přezkoušení uspěli a získali certifikát potřebný pro výkon obecných zemědělských činností s možností čerpání prostředků z Evropské unie a státních fondů ČR. Kurz byl tradičně i přínosem pro samotné učitele, kteří již nyní mohou vycházet z desetiletých zkušeností.

                                                                                                                           

 Ing. Ladislav Pivoňka   

VOŠ a SOŠ Březnice            

                                             

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: