1. kolo

 

 

 

                    

           

             V 1. kole přijímacího řízení pro šk. rok 2022/2023 jsou přijati ke studiu tito uchazeči:   

             

                                          AGROPODNIKÁNÍ                         INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE                           SOCIÁLNÍ ČINNOST

 

Zápisový lístek, kterým uchazeč potvrdí nástup ke studiu od 1. září 2022 na VOŠ a SOŠ Březnice 

odevzdejte nejpozději do 12. května 2022

na informační schůzce pro uchazeče o studium, která se koná v úterý 3. května 2022 od 15:00 ve společenském sále školy. Vstup do společenského sálu bude ze školní zahrady (bude vyznačen). Na schůzce budou uchazečům o studium a jejich zákonným zástupcům podány informace k nástupu do školy,

nebo

osobně v sekretariátu školy v pracovní dny v době 7:15 - 15:15 hodin,

nebo

zasláním poštou (doporučeným dopisem).

 

 

 

 

 

Děkujeme Vám všem, kteří jste si podali přihlášku ke studiu na naši školu.

Sešlo se nám 21 přihlášek na obor agropodnikání, 21 přihlášek na obor informační technologie a 37 přihlášek na obor sociální činnost. 

Všichni, kteří absolvujete jednotnou přijímací zkoušku, budete moci být ke studiu přijati.

Již jsme Vám všem zaslali dopis, ve kterém jsme Vám sdělili podrobnosti jednotné přijímací zkoušky a evidenční číslo pod kterým budou Vaše výsledky přijímacího řízení zveřejněny.

Pro připomenutí Vám do e-mailu uvedeného na přihlášce ke studiu zašleme ještě jednou pozvánku na jednotnou přijímací zkoušku, povolené pomůcky a časový rozpis zkoušek.

Nezapomeňte si vzít také svačinku a pití.

Vstup do školy na přijímačky bude vchodem do společenského sálu a bude vyznačen u vstupu do areálu školy.

Těšíme se s Vámi na viděnou u přijímačeksmiley.

 

Vyhlášení 1. kola přjímacího řízení pro šk. rok 2022/2023   zde

 

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2022/2023    zde

 

Přihlášky ke studiu lze odevzdat osobně v sekretariátu školy nebo zaslat poštou (doporučenou zásilkou) do 1. března 2022.

U oborů Agroponikání a Sociální činnost je vyžadován na přihlášce ke studiu lékařský posudek o splnění zdravotní způsobilosti uchazeče.

 

 

 

MŠMT a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) vydaly informační a podpůrné materiály k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy  - k nahlédnutí zde

 

Ilustrační testy  - zde

 

 

 

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: