2. kolo

  Ve  2. kole přijímacího řízení jsou pro šk. rok 2020/21 přijati ke studiu tito uchazeči:  

 

                                                            AGROPODNIKÁNÍ

 

                                                             SOCIÁLNÍ ČINNOST

 

Zápisový lístek lze odevzdat osobně nebo  zaslat poštou na adresu školy do 20. července 2020.                                                                                       

Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: