2. kolo

  Ve  2. kole přijímacího řízení jsou pro šk. rok 2018/19 přijati ke studiu tito uchazeči:  

 

                                                             INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

 

                                                             SOCIÁLNÍ ČINNOST

 

Zápisový lístek lze odevzdat osobně nebo  zaslat poštou na adresu školy do 8. června 2018.                                                                                       

Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: