Soutěže

Postup žáků VOŠ a SOŠ Březnice do krajského kola soutěže

Žáci všech studijních oborů naší střední školy se v letošním školním roce zúčastnili nové celostátní soutěže „Tuta Via Vitae" neboli „Bezpečná cesta životem pro občana EU“, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Soutěž ověřuje znalosti v oblasti požární ochrany, civilní obrany, ochrany obyvatel za krizových situací, v bezpečnostní problematice, zdravotní problematice, pojištění osob a majetku, první pomoci, právech a povinnostech při kyberšikaně, komunikaci se státem apod.

Do školního kola se zapojilo celkem 99 žáků střední školy s tímto umístěním:

1. místo Dominik KOTT, z 3. ročníku oboru Agropodnikání,

2. místo Jana VAŠUTOVÁ z 2. ročníku oboru Sociální činnost,

3. místo Lucie NOVOTNÁ, ze 4. ročníku oboru Sociální činnost.

V okresním kole soutěže reprezentoval naši školu už tříčlenný tým ve složení Dominik Kott, Lucie Novotná a Alžběta Matoušková ze
4. ročníku oboru Sociální činnost, která se umístila ve školním kole na 4. místě. Studentský tým potvrdil, že soutěžní témata zvládají s přehledem a tak se jim podařilo v okresním kole obsadit skvělé 1. místo. A v krajském kole se pak umístili na výborném 4. místě.

K dosaženému úspěchu žákům moc blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Jana Horníková

22. 10. 2016    11:16
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: