Soutěže

Josef Brilla dobývá krajské kolo soutěže

Ve středu 27. dubna 2016 se v Kladně konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Je to soutěž prací studentů všech typů středních škol v celkem 18 různých oborech.

V letošním roce jsme postoupili ze školního kola SOČ, které proběhlo na naší škole VOŠ a SOŠ Březnice v březnu t.r., do  krajského kola celkem 3 studenti s maturitními pracemi, které zpracováváme v rámci praktické maturitní zkoušky. Jmenovitě Josef Brilla  a Stanislav Máša ze 4. ročníku studijního oboru Informační technologie a Lucie Novotná ze 4. ročníku studijního oboru Sociální činnost.

V krajském kolo SOČ, které proběhlo na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii v Kladně,  jsme byli rozděleni do různých kategorií podle oboru a tématu práce. Prezentace soutěžních prací probíhaly před tříčlennými odbornými komisemi. My jsme soutěžili v těchto kategoriích: Josef Brilla -  Tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie, Stanislav Máša – Informatika a Lucie Novotná - Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.

Jednomu z nás a to Pepovi BRILLOVI se podařilo ve své kategorii obsadit výborné 3. místo a to s prací na téma Model sestavy nápravy osobního automobilu jako učební pomůcka. Získal nejen diplom a dárkové poukázky, ale i zkušenost a bonusové body k přihlášce na vysokou školu.

Tato soutěž byla pro mě a myslím, že i pro kluky velkým přínosem nových zkušeností. Jak říká Pepa: "Na soutěži SOČ jsem měl možnost vidět mnoho jiných prací a díky této soutěži jsem si vyzkoušel a vylepšil způsob prezentace své maturitní práce. Určitě to pro mě byla další nezapomenutelná zkušenost."

Standa doplňuje, že účast v krajském kole SOČ byla výbornou zkušeností. Vyzkoušel si, jaké je přednášet před cizími lidmi a díky tomu se důkladněji připravil na obhajobu své maturitní práce. Také zjistil, co se učí na ostatních školách stejného oboru a jak k výuce přistupují žáci těchto škol.

 

Lucie Novotná, studentka 4. ročníku VOŠ a SOŠ Březnice, obor Sociální činnost 

22. 10. 2016    11:23
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: