Exkurze, praxe

Vánoční Pasov

Začátkem prosince vyjeli studenti VOŠ a SOŠ Březnice spolu s pedagogickým doprovodem již tradičně k našim zahraničním sousedům na poznávací zájezd spojený s návštěvou vánočních trhů – tentokrát do půvabného bavorského Pasova.

Pasov je starobylé město ležící nedaleko našich i rakouských hranic, známé tím, že se zde stékají tři řeky - Dunaj, Inn a Ilz. Toto město bylo v historii sídlem říšských knížat - biskupů. Symbolem jejich duchovní moci byla katedrála - dóm sv. Štěpána – a symbolem světské moci od roku 1219 hrad Veste Oberhaus. Bohatství jim zajišťovala výhodná poloha města. Leželo na křižovatce obchodních cest a odtud vedla i známá Zlatá stezka - obchodní cesta do Čech. V současné době má Pasov 50 000 obyvatel, od r. 1978 je univerzitním městem. Jeho historické centrum leží na výběžku mezi Innem a Dunajem, nové čtvrti pak za řekami na přilehlých kopcích. Díky svojí barokní architektuře je Pasov vyhledávaným cílem turistů, hlavně z České republiky.

 

Autobus nás zavezl přímo do Starého Města. Zde jsme se prošli starobylými uličkami a dozvěděli se spoustu zajímavostí z historie města. Prošli jsme kolem chrámu sv. Jakuba a městské brány Paulusbogen ke Staroměstské radnici a muzeu skla, kde se nachází největší sbírka skla na světě. Tato sbírka obnáší kolem 30 000 exponátů především českého historického skla z nejrůznějších období. Toto „Glasmuzeum“ se nachází v historickém domě „Wilder Haus“, v němž kdysi pobývala rakouská císařovna Sisi.

Pokračovali jsme po nábřeží k soutoku řek, odkud jsme mohli spatřit vysoko nad řekami hrad a pevnost Oberhaus a klášter Maria Hilf. Poté jsme prošli kolem bývalé obranné bašty Scheiblingsturm a pokračovali kolem kláštera Niedernburg, ve kterém vznikl hrdinný epos o Nibelunzích. Dále jsme došli na náměstí Domplatz, kde se tyčí ohromný barokní dóm Sv. Štěpána.

V tomto chrámu se nalézají největší varhany na světě. Uprostřed náměstí stojí na vysokém podstavci socha Maxmiliána I. Josefa, prvního bavorského krále. Zato, že Bavorsko stálo ve válce na Napoleonově straně, bylo roku 1806 povýšeno na království.

Prohlídku Starého Města jsme ukončili právě na náměstí Domplatz, kde se koná pasovský vánoční trh. Dýchla na nás atmosféra Vánoc. Byli jsme uneseni krásnou výzdobou, kouzelnými betlémy a širokou nabídkou prodejních stánků, kde bylo nabízeno mnoho řemeslných výrobků převážně ze dřeva, skla, železa a jiných materiálů. Mohli jsme zde ochutnat svařené víno, horkou čokoládu, půlmetrovou klobásu či pečené kaštany. Komu byla zima, mohl se občerstvit v obchodních centrech ve vnitřním městě a nakoupit dárky pro své nejbližší.

Z Pasova jsme odjížděli po setmění a jen neradi jsme se loučili s jeho úžasnou atmosférou.

Alice Fořtová

12. 12. 2016    09:49
Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: