Exkurze, praxe

Za rychlerostoucími topoly...

Dne 28. listopadu se žáci 3. ročníku agropodnikání VOŠ a SOŠ Březnice vydali na exkurzi do Vráže u Písku na seminář o rychlerostoucích dřevinách.

Seminář vedl Ing. Jiří Ševčík, který žákům popisoval průběh prací, jež se provádí od výsadby po sklizeň rychlerostoucích topolů. Ing. Ševčík poskytl žákům užitečné informace o výsadbě, průběhu vegetace, kácení a zpeněžování materiálů.  Názorně předvedl, jak se získávají řízky a pruty z matečnice a jak se dále skladují. Také popisoval, odkud tyto topoly pocházejí a jakou mají historii. Pro další užitečné informace můžete kontaktovat Jiřího Ševčíka na emailu info@topolyjc.cz.

Jan Marek, Martin Brůžek (3.AV)

12. 12. 2017    21:55
Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: