Exkurze, praxe

Exkurze do jaderné elektrárny Temelín

V pondělí 11. 12. 2017 se studenti ze tříd 1.AS, 1. BV, 2. AV a 2. BS zúčastnili exkurze do jaderné elektrárny v Temelíně.

V infocentru jaderné elektrárny nás přivítala průvodkyně, která nás nejprve seznámila s tím, jak výroba elektřiny probíhá. V kinosálu v 3D promítáním jsme měli možnost vidět a slyšet něco o historii elektrárny, její stavbě a provozu. Pak  jsme se rozdělli do osmičlenných skupin, ve kterých jsme se přemístili do budovy elektrárny. Zde jsme museli projít několika bezpečnostními kontrolami (zda u sebe nemáme nebezpečné předměty či nejsme pod vlivem návykových látek). V těchto skupinách jsme procházeli areálem elektrárny - stáli jsme pod chladicími věžemi, zažili jsme vibraci turbíny ve strojovně, viděli hlavní cirkulační čerpadlo, kondenzátor a další části související s hlavním výrobním blokem elektrárny. Při prohlídce jsme naší průvodkyni položili i několik otázek - dozvěděli jsme se, že v tomto zařízení pracuje dvanáct let a práce ji moc baví. Z této práce prý strach nemá, neboť velmi dobře ví, jak je areál zabezpečen a každý rok všichni zaměstnanci podstupují havarijní cvičení. Zjistili jsme i mnoho zajímavostí, například že v elektrárně pracuje jen 13% žen nebo že chladící věž měří 155 metrů. Pak jsme se vrátili do infocentra, kde jsme si ještě prohlédli všechny expozice. Zde si všichni mohou vyzkoušet ovládat maketu jaderného reaktoru, nahlédnout do historie výroby elektřiny zkusit si různé kvízi a testy. Tuto exkurzi hodnotímejako velmi zajímavou.

Barbora Štiková a Veronika Růzhová, 2. BS

13. 12. 2017    13:16
Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: