Exkurze, praxe

Dětské centrum Thomayerovy nemocnice

Studenti 1.VS navštívili Kojenecké centrum.

Dne 19. 12. 2017 studenti třídy 1. VS VOŠ Březnice navštívili v rámci předmětu orientace v sociální síti Dětské centrum Thomayerovy nemocnice v Praze Krči za doprovodu své vyučující, PhDr. Lenky Průšové, PhD. Zde se setkali s ředitelkou dětského centra paní MUDr. Jaroslavou Lukešovou, která je přijala, provedla dětským centrem a vyprávěla konkrétnější příběhy zde umístěných dětí, které nemohou žít ve vlastní rodině.

Kojenecké centrum funguje již od roku 1922, kdy neslo název Nemocnice a útulek spolku čs. ochrany matek a dětí v Praze Krči a do jeho vedení byl povolán Quido Mann. Pro potřeby Spolku odkoupil stát soukromé sanatorium pro nervově choré Dr. Šimsy, které tvořilo 7 budov a 5 hektarů pozemku. Nyní je v ústavu místo pro 140 dětí a 11 míst pro kojící matky, případně osoby, kterým budou děti svěřeny do péče. V současné době je zařízení určeno pro děti od narození do 3 let věku. V zařízení mohou od roku 2003 pracovat i dobrovolníci. Dětské centrum nabízí tyto služby: péči o drogově závislé matky s dětmi, péči o oběti domácího násilí, péči o rodiny s psychiatrickou diagnózou, nácvik rodičovských kompetencí, odlehčovací pobyty pro matky s dětmi a další, které najdete na stránkách www.ftn.cz

Studenti mohli vidět personál při práci s dětmi, jednotlivé pokoje a další vybavení určené pro odbornou péči o klienty dětského centra. Mimo jiné se setkali také s dětmi, které většinou měly vrozené vady či závažná onemocnění (jako např. fetální alkoholový syndrom, či Downův syndrom). Některé z nich je dokonce přivítaly s vřelým úsměvem. Paní Lukešová studentům ochotně ukázala i děti, které v kojeneckém centru kdysi pobývaly, a dnes mají svůj život v náhradních rodinách, a to například i v Anglii či Dánsku v rámci mezinárodní adopce.

Pro studenty byla tato exkurze rozhodně přínosná jak z hlediska studijního oboru, tak ze zkušenosti do života. Mnozí začali uvažovat, zda by v podobném zařízení mohli v budoucnu pracovat nebo se v podobném oboru dále vzdělávat.  Děkujeme za čas, který paní ředitelka se studenty strávila, a věříme, že návštěva studentů VOŠ Březnice se bude opakovat.

Aleš Toman, 1. VS

VOŠ a SOŠ Březnice

25. 01. 2018    08:20
Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: