Ostatní akce

Učitelé Voroněže v Březnici

VOŠ a SOŠ Březnice přivítala delegaci učitelů z Voroněže.

Začátkem května pobývala ve Středočeském kraji skupina jedenácti učitelů z Voroněže. V bohatém pracovním programu během desetidenního pobytu navštívili střední školy v okrese Příbram, Beroun a Nymburk. Spolupráce s Voroněžskou oblastí ve Středočeském kraji trvá více jak 10 let a reciproční výměny učitelů obohacují obě zúčastněné strany. Doprovodný program připravily jak zapojené školy, tak i odbor školství Středočeského kraje se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje. Vyvrcholením jejich studijní cesty bylo přijetí radním Středočeského kraje pro školství prof. MUDr. Zdeňkem Seidlem, CSc.

Skupina pedagogů byla po celou dobu ubytována na domově mládeže Vyšší odborné školy a Střední odborné školy v Březnici. Ve volném čase poznali naše malebné městečko, navštívili zámek, místní pivovar, střední i mateřskou školu, obdivovali zeleň a parky. Na závěr byli přijati starostou města Březnice Ing. Petrem Procházkou, kde diskutovali o problémech v oblasti školství, zdravotnictví, zaměstnanosti a sociální oblasti. Na památku obdrželi pamětní list města Březnice.

Vzájemná spolupráce pedagogů bude pokračovat i v dalších letech na základě aktuálně diskutované a připravované dohody o spolupráci mezi oběma regiony a jejich vzdělávacími institucemi.

Marie Fiřtíková, VOŠ a SOŠ Březnice

 

 

25. 05. 2018    16:35
Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: