Soutěže

O bramborový květ Vysočiny - soutěž oboru agropodnikání

VOŠ a SOŠ Březnice přivezla 3. místo z Vysočiny

 Ve dnech 18. a 19. října 2018 se žáci 4. ročníku oboru agropodnikání Jan Marek a Martin Brůžek zúčastnili soutěže O Bramborový květ Vysočiny 2018.

Letos se konal již sedmnáctý ročník soutěže zaměřené na dovednosti a vědomosti pro studenty všech zemědělských oborů v oblasti pěstování, zpracování a využití brambor. Soutěž probíhala na České zemědělské akademii v Humpolci a ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě. Soutěžící si prošli osmi disciplínami: vědomostním testem, kreativní dovedností, video poznávačkou, testem z jazykových znalostí, poznávačkou chorob, škůdců, plevelů a strojních částí, předvedli měření škrobnatosti na Hošpes-Pecoldově váze, (zde získal Jan Marek jako jediný soutěžící plný počet bodů), dále se popisoval kombajn na sklizeň brambor a prověřovala se znalost studentů z chemie.

Letos se soutěže zúčastnilo 12 středních zemědělských škol z celé České republiky, přičemž každá škola vyslala dva zástupce. Oba naši zástupci si vedli velmi dobře. Jan Marek obsadil krásné 13. místo se ziskem 128 bodů, (jen pro zajímavost – vloni by s takovýmto výsledkem skončil čtvrtý) a Martin Brůžek vybojoval místo třetí.

Žákům blahopřejeme k úspěchu a  děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                         

Ing. Marie Rolniková

09. 11. 2018    15:28
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: