Ostatní akce

Humanitární akce ve šk. roce 2018/2019

Peříčková sbírka opět na VOŠ a SOŠ Březnice

 

 V letošní roce se opět dvě nadšené studentky 3. ročníku VOŠ a SOŠ Březnice oboru sociální činnost, Veronika Růzhová a Barbora Štiková, rozhodly zapojit do celorepublikové sbírky „Peříčkový týden” aneb „Pomozte dětem s kuřetem”. Maskotem sbírky je žluté kuře. Sbírku pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Českou televizí už cca 20 let.

Studentky prodaly celkem 100 žlutých peříčkových broží v hodnotě
50 Kč a 43 ks samolepek za dobrovolný finanční příspěvek nejen na naší škole, ale i v ulicích Březnice, a vybraly tak krásnou částku
7 763 Kč.

Z výtěžku sbírky jsou financovány konkrétní projekty neziskových organizací po celé ČR, které pomáhají ohroženým a znevýhodněným dětem.

Velká pochvala patří nejen studentkám, Barče a Verče, které se s velkým nadšením do sbírku zapojily, ale také Vám dárcům, kteří jste přispěli na dobrou věc.

 

 Mgr. Jana Horníková

 

                                             

Studentkám VOŠ a SOŠ Březnice se podařilo vybrat 12 787 Kč

 

Osm studentek 2. a 3. ročníku oboru sociální činnost ve složení Štěpánka Barešová, Karolína Kůnová, Iveta Mazalová,
Zuzana Melicharová, Iveta Vávrovská, Johana Davidová, Klára Matyášová a Denisa Žahourová se ve středu 15. května 2019 zapojilo do celorepublikové sbírky „Český den proti rakovině”, kterou pořádá Liga proti rakovině Praha. Studentky prodávaly žluté kvítky měsíčku lékařského v minimální hodnotě 20 Kč nejen na naší škole, zdejší základní škole, ale i v březnických a příbramských ulicích. 

Podařilo se jim prodat celkem 550 kytiček a vybrat tak částku
12 787 Kč, která je určena na prevenci, výzkum a léčbu rakoviny. Letošní ročník sbírky byl zaměřen na prevenci rakoviny plic.

Velký dík patří nejen všem dárcům, kteří zakoupením kytičky přispěli na dobrou věc, ale také všem studentkám, které sbírku organizovaly.

 

 Mgr. Jana Horníková

 

 

 

29. 11. 2019    12:25
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: