Exkurze, praxe

Sotva jsme do školy vkročili, hned jsmezase jeli pryč… A bylo to fajn!

Dne 4. 9. 2015 jsme se my, žáci 3. AV a 3. BS SOŠ a VOŠ Březnice, vydali na exkurzi do Prahy.

Sešli jsme se  v 8:45 na Andělu u KFC. Tam jsem se rozdělili do dvou skupin. První skupina se pod vedením paní učitelky S. Luftové vydala na Malostranské náměstí, druhá skupina vedená paní učitelkou M. Hruškovou a panem učitelem O. Motáněm se vydala na Malostranskou ke Starým zámeckým schodům. Prošli jsme se historickým centrem Prahy. Navštívili jsme nádvoří  Pražského hradu, přešli jsme Karlův most, zastavili se u Orloje na Staroměstském náměstí a přes Staré židovské město a Rudolfinum jsme se vrátili zpět na Malostranskou. Cestou jsme plnili různé úkoly a odpovídali na otázky, které se týkaly např.literatury, dějepisu, výtvarného umění či anglického jazyka. Nejvíce se nám líbilo na Hradě. Zajímavé byly i úkoly na Staroměstském náměstí (museli jsme např. vytvořit podle obrázku „živé sousoší“) a dále nás bavilo skládat z písmenek anglická slova. Exkurzi jsem ukončili kolem 14:00 opět u KFC. Poté jsme se vydali na cestu domů. Všichni si myslíme, že se celá akce velmi podařila a těšíme se další. M. Caisová a V. Krůtová, 3. BS

22. 10. 2016    11:21
Sledujte nás na facebooku
Sledujte nás: