Soutěže

Bramborový květ 2022

Ve dnech 20. a 21. října 2022 jsme se zúčastnili soutěže o Bramborový květ Vysočiny.

Ve čtvrtek nás čekala prohlídka Výzkumného ústavu Bramborářského v Havlíčkově Brodě. Zjistili jsme, jak se v genových bankách uchová DNA pro pozdější křížení rostlin. Dělá se to proto, jelikož ne všechny rostliny se dají křížit přenosem pylu na pestík. A taky víme, že když se uloží gen do banky, tak tam vydrží v jedné nádobě 18 a někdy až 24 měsíců. Pak se obnovují a dělají se z nich řízky do zkumavky.
Po obědě jsme se přesunuli na školní statek, kde probíhala samotná soutěž. Ze všeho nejdříve nás čekal obecný test vědomostí, na který jsme měli 60 minut. Po něm jsme se rozdělili do družstev, ve kterých jsme postupně plnili praktická cvičení na jednotlivých stanovištích. Jednalo se o poznávačku techniky a pracovních operací, plevelů, škůdců a semen, určování oxidu uhelnatého v půdě, překlad textu o bramborách z anglického jazyka do češtiny či zjištění škrobnatosti brambor na Hošpes - Pecoldové váze. Pak nás čekal i výtvarný úkol - měli jsme nakreslit reklamu na prodej brambor.
Po skončení soutěže a následné večeři jsme se sešli ve školním sále, kde proběhlo vyhlášení výsledků a předání cen. Večer byla pro všechny soutěžící připravena zábava (např. bowling). Osobně si myslím, že večerní zábavu si všichni moc užili. I žáci, kterým se tam nechtělo, byli mile překvapeni.
Po přespání na internátu školy jsme ráno po snídani odjeli do Havlíčkova Brodu, kde se v kulturním domě konala výstava týkající se brambor, jejich odrůd, ochrany, mechanizace a jejich zpracování
Na závěr jsme se v kulturním domě účastnili semináře, kde proběhlo i vyhlášení prvních tří míst naší soutěže s předáním pohárů.

Štěpánka Brychtová, Daniel Kolář 4. AV obor agropodnikání,
VOŠ a SOŠ Březnice

03. 11. 2022    09:26
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: