Aktuality

VÝSLEDKY 1. kola přijímacího řízení SOŠ Březnice

Ředitelka Vyšší odborné školy a Středni odborné školy, Březnice, Rožmitálská 340 zveřeňuje v souladu s § 60j zákona č. 561/2004 Sb. a s § 19 vyhlášky č. 422/2023 Sb. výsledky 1. kola přijímacího řízení na SOŠ Březnice do níže uvedených oborů vzdělání:

 

Agropodnikání

 

Informační technologie

 

Sociální činnost

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení SOŠ Březnice jsou uchazečům k dispozici v DIPSy.

Uchazeč se může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělávání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení. Ředitel školy může takto uvolněné místo obsadit až v další kole přijímacího řízení. 

Pro možnost podat přihlášku v druhém kole se uchazeč musí vzdát práva na přijetí podáním, které došlo řediteli školy nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do oboru středního vzdělání, kam se bude hlásit. Vzdání se práva na přijetí může zaslat uchazeč, případně jeho zákonný zástupce prostřednictvím datové schránky, informačního systému DIPSY, e-mailem, poštou nebo osobně na sekretariát školy. 

 

 

15. 05. 2024    05:48
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: