Ostatní akce

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

VOŠ a SOŠ Březnice již podeváté pořádala Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

 

 

    VOŠ a SOŠ Březnice uspořádala od listopadu 2017 do března 2018 Kurs pro výkon obecných zemědělských činností.

Celkem 11 přihlášených účastníků absolvovalo v podzimním období roku 2017 a v předjaří roku 2018 celkem 120 hodin přednášek,

zbývající část do celkového počtu 300 hodin činilo samostudium

a praxe vykonávaná na zvolené farmě nebo v zemědělském družstvu. Studenti písemně zpracovali absolventský projekt, který řešil nejčastěji problematiku zemědělských farem. Tento projekt obhajovali všichni při závěrečných zkouškách, kdy navíc absolvovali i závěrečný písemný test z odborných předmětů.

    Všech jedenáct zúčastněných v závěrečném přezkoušení uspělo a získalo potřebný certifikát pro výkon obecných zemědělských činností s možností čerpání prostředků ze státních fondů ČR. Kurz byl tradičně i přínosem pro samotné učitele, kteří již nyní mohou vycházet z devítiletých zkušeností.

                                                                                                                            

                                          Ing. Ladislav Pivoňka   

                                            VOŠ a SOŠ Březnice            

 

20. 03. 2018    10:13
Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: