O škole

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340

 

- příspěvková organizace s právní subjektivitou, zařazena do rejstříku škol

- zřizovatelem školy je Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

- škola s dlouholetou tradicí (původně zemědělská škola)

- víceoborová odborná škola, pro kterou je charakteristické přátelské a rodinné klima.

 

 Škola poskytuje výchovu a střední vzdělání s maturitní zkouškou ve studijních oborech dle platných školních vzdělávacích programů

pro tři studijní obory střední školy:

 

  - Agropodnikání

  - Informační technologie

  - Sociální činnost

 

  Všechny obory na střední škole jsou čtyřleté, denní forma studia, ukončené maturitou.

Pro školní rok 2015/16 budou uchazeči přijati po složení pokusného ověřování přijímacích zkoušek na základě výsledků - tj. prospěchu na ZŠ. Termín pro doručení přihlášek je do 15. března, lékařské potvrzení je nutné pro obory: Agropodnikání a Sociální činnost.

 

Kapacita školy je dostatečná, pro příští školní rok přijímáme 90 žáků na střední školu.


Obory vyšší odborné školy jsou tříleté v denní nebo kombinované formě studia zakončené absolutoriem a obhajobou závěrečné práce:

 

- Sociální práce

- Informační technologie

- Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami

 

Absolvent získá titul DiS.


Po absolvování přijímacího pohovoru přijmeme  110 studentů na vyšší odbornou školu.

 

Škola se nachází v uzavřeném oploceném areálu společně s domovem mládeže a školní jídelnou, která poskytuje celodenní stravování. Ve škole se nachází pět špičkově vybavených počítačových učeben, klimatizovaný společenský sál vybavený velkoplošnou video a datovou projekcí, jazykové učebny a odborné cvičebny, stupňovitá posluchárna s moderní audiovizuální technikou. Ve všech učebnách a třídách se využívají počítače a dataprojektory, ve škole máme šest interaktivních tabulí, moderně vybavenou chemickou labolatoř a biologii se špičkovými mikroskopy a videomikroskopy. Celá škola je pokryta WIFI sítí. Ve škole je k dispozici velká tělocvična, dvě venkovní hřiště – fotbalové a multifunční hřiště na volejbal a tenis. V uzavřeném prostoru školy, obklopeným zelení, se nachází botanická zahrada a nově založený ovocný sad, dokonce i naučná stezka.

 

 

ŠKOLA zahrnuje:

- střední školu

- vyšší odbornou školu

- domov mládeže

- školní jídelnu

- školní hospodářství

- zabezpečuje stravování a ubytování žáků a stravování zaměstnanců škol a školských zařízení podle platných právních předpisů

- doplňková činnost je povolená zřizovací listinou a navazuje na hlavní účel organizace

 

Další informace o škole získáte při osobní návštěvě, na adrese:

VOŠ a SOŠ Březnice, Rožmitálská 340, tel. č. 318 682 961, skola@sbrez.cz, www.sbrez.cz

 

Sledujte nás na Facebooku. Sledujte nás na Instagramu.
Sledujte nás: